Kontakt/länkar

Kontakt:


hasse@pro-motors.se    0046 70 640 71 60


anky@pro-motors.se      0046 70 360 40 95


Adress: Professional Motors AB

              Nederborg 1, 780 53 Nås


Boende / Camp Change:

Närsjövägen 79 780 53 Nås        

 

Camp Change  Närsjövägen 79,

780 53 Nås

(Boende för Rally School)