Förarutbildning EcoSaftey

 


EcoSafety är en kombinationsutbildning med både säkerhet och eko-körning.

Deltagarna får lära sig sambandet mellan miljö och säkerhet. Vi inleder med

teorigenomgång och därefter praktiska körövningar.


Teori:

Olycksstatistik – Stoppsträcka - Fartens betydelse – Vägverkets åtgärder –

Lastsäkerhet – Aktiv och passiv säkerhet – Bilars miljöpåverkan –

Motorvärmarens betydelse – Framtiden med miljömått sett – Utsläppsfaktorer

       Hur kan vi påverka miljön med ändrat körsätt.


Praktiska övningar:


Körning med färddator i både stadstrafik och på landsväg.

Syfte: Att påvisa hur ett ändrat körsätt kan leda till mellan 8-15% bränslereduktion

utan att köra för fort men ej heller förlora någon tid.


Broms med undanmanöver/ABS-träning – Hur ska du agera när ett plötsligt hinder dyker upp framför dej?  Syfte:  Att lära sig hantera sina ABS-bromsar samt få en grundlig insikt i fartens påverkan.


Slalom/serpentinbana – Deltagarna får köra en handlingbana och lära sig hantera

bilens och sina egna gränser. Syfte: träna på att hantera bilen och känna hur

moderna säkerhetssystem fungerar.


Välkommen till att bli en smartare, säkrare och grönare bilförare!